ringkasan isi pidato diarani

ringkasan isi pidato diarani

jawab

Wangsulan

Ringkasan pidhato diarani. . .

➡️ Dudutan.

Penjelasan

Pidhato/Sesorah yaiku kanggo medharake gagasan/ panemu sarana lesan ing sangarepe wong akeh supaya padha mangerteni sing diwedharake.

◉ Perangan sesorah :

a. Salam pa-mbuka, yaiku ngaturake salam sing sepisan. Lumrahe ngucapake Assalamu’alaikum Wr.Wb, sakliyane kuwi nggunakake kula nuwun.

b. Purwaka basa/Pa-mbuka, yaiku atur panuwun dhumateng para tamu lan ngaturake atur syukur marang Gusti Kang Maha Agung.

c. Surasa basa/Isi, yaiku kabeh perkara/tujuan kang diwedharake. Isi kudu diwedharake kanthi cetha.

d. Wigati/dudutan/kesimpulane, yaiku inti saka isi sing diwedharake kanthi cara diringkes. ✔️

e. Pangarep-arep, yaiku nyuwun donga pangestu marang para rawuh/tamu supaya apa kang dadi gegayuhane bisa kaleksanan.

f. Wasana basa/Panutup, yaiku atur panyuwunan pangapura yen nalika pidhato ana kekurangan utawa kaluputane.

Baca juga  1. Anak sapi jenenge ... 2. Anak wedhus jenenge .... 3. Anak kebo jenenge .... 4. Anak jaran jenenge .... 5. Anak gajah jenenge .... 6. Anak macanjenenge .... 7. Anak celeng jenenge .... 8. Anak menjangan jenenge .... 9. Anak kethek jenenge .... 10. Anak kucing jenenge ....​

g. Salam panutup, yaiku ngaturake salam kanggo mungkasi sesorah. Yen kanggo wong islam lumrahe Wassalmu’alaikum Wr.Wb, sakliyane iku matur nuwun utawa nuwun.