basa rinengga uga diarani

basa rinengga uga diarani

jawaban
basa kang nduweni surasa kaendahan utawa kaendahaning surasane
atau
basa rinengga yaiku basa kang durung di wenehi opo opo (kata dasar)

maaf kalau salah

Baca juga  mulya tegese