geguritan tema lingkungan

geguritan tema lingkungan

jawaban

alam kang lestari

Bukit –bukit kang ijo
Sawah – sawah kang selak kuning
Swara alang – alang kang gumrising
Ndadikna atikku ayem lan tentrem
Wit – witan
kang rindang
Embun kang
nyejukake ati
Lemah kang
subur lan gembur
Alamku,alam
kang apik lan agung
Swara tetembangan manuk sing mabur
Swara banyukang netes – netes
Angin kang sumrisik ngrasuk ati
Pancen lestantun alamku
Alam kang
adhem hawane
Alam kang
endah isine
Alam kang bisa
nentremake
Iki alamku, alam
kang lestantun

Baca juga  basa rinengga uga diarani