gerakan mengayun menarik dan menekuk merupakan gerakan berulang dari gerak

gerakan mengayun menarik dan menekuk merupakan gerakan berulang dari gerak

a. Senam alat
b. Berenang
c. Hanspring
d. Senam irama

jawaban

senam irama

Unsur dalam senam Irama:

  • Keluwesan (Fleksibilitas)
  • Kesinambungan (Kontinuitas)
  • Ketepatan dengan Irama

 

Pembahasan

Senam Irama atau yang biasa disebut dengan senam ritmik merupakan senam yang dilakukan dengan cara mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, musik, nyanyian, dan lain sebagainya. Senam Irama biasanya dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk memperlihatkan koreografi (gerakan) yang kental dan tanpa alat bantuan. Adapun unsur-unsur dalam senam Irama, adalah sebagai berikut:

Keluwesan (Fleksibilitas)

Keluwesan yang berarti tidak canggung dan elok (bagus). Atlet senam Irama biasanya dituntut agar tidak bingung/kaku saat melakukan rangkaian gerakan yang harus ditampilkan ketika pertandingan/perlombaan berlangsung.

Kesinambungan (Kontinuitas)

Kesinambungan merupakan rangkaian gerakan senam yang telah disusun dalam satu koreografi (pola). Kesinambungan dalam senam sangat penting untuk menciptakan keserasian dalam gerak irama. Untuk menghasilkan keserasian, diperlukan latihan rutin untuk menguasai gerakan secara baik dan benar (kompak).

Baca juga  musik non tradisional mempunyai peranan seperti dibawah ini kecuali

Ketepatan dengan Irama

Senam Irama (ritmik) menuntut kepala, lengan, dan kaki bergerak selaras dengan irama yang mengiringi pada saat senam. Irama adalah hitungan gerakan/ketukan yang digunakan selama senam berlangsung. Ketukan irama yang biasanya banyak digunakan pada senam irama adalah 2/3, 3/4, 4/4 dan seterusnya. 4/4 artinya setiap birama terdapat 4 hitungan dan setiap hitungan bernilai seperempat atau terdapat 4 not seperempat dalam setiap birama.