banyu kelapa bisa kanggo ngobati wong

banyu kelapa bisa kanggo ngobati wong jawaban kanggo nurunake Berat badan, ngobati wong diare Manfaat lain ada dibawah silahkan terjemahin ke bahasa jawa sendiri ! Air kelapa juga mempunyai bermacam-macam khasiat sebagai obat. Di antaranya, minum air kelapa muda juga dapat membantu mengatasi pengaruh racun obat sulfa dan antibiotika lain, sehingga menjadikan obat-obat itu lebih … Read more

gatra yaiku

gatra yaiku jawab Apa sing dimaksud karo guru gatra guru wilangan lan guru lagu? Jawaban Pendahuluan Tembang Macapat iku salah sawijining kabudayan asli tlatah Jawa. Tembang Macapat iki kadiri saka 11 Metrum, antarane Mijil, Maskumambang, Kinanthi, Sinom, Asmarandhana, Gambung, Dhandhanggula, Durma, Panggkur, Megatruh, lan Pucung.   Pembahasan Saben metrum ing tembang Macapat iku, miduweni paugeran. … Read more

nendra tegese

nendra tegese jawab mngkin artinya tdur. maaf klau salah, smoga brmnfaat.. atau Jawaban: Nendra tegese turu(sare) Penjelasan: Peribahasa ‘Aja Pijer Mangan Nendra’ tersebut juga mengandung makna agar kita melaksanakan—laku prihatin—, aja dumeh sugih–makan semaunya sendiri—, –aja dumeh–karyawannya banyak , tinggal perintah, tak mau bergerak. Nendra itu tidur berkepanjangan, tidurnya orang yang malas. Kalau guling artinya tidur … Read more

ringkasan isi pidato diarani

ringkasan isi pidato diarani jawab Wangsulan Ringkasan pidhato diarani. . . ➡️ Dudutan. Penjelasan Pidhato/Sesorah yaiku kanggo medharake gagasan/ panemu sarana lesan ing sangarepe wong akeh supaya padha mangerteni sing diwedharake. ◉ Perangan sesorah : a. Salam pa-mbuka, yaiku ngaturake salam sing sepisan. Lumrahe ngucapake Assalamu’alaikum Wr.Wb, sakliyane kuwi nggunakake kula nuwun. b. Purwaka basa/Pa-mbuka, yaiku atur panuwun dhumateng para tamu lan … Read more

wusana iku uga diarani

wusana iku uga diarani a. awal b. tengah c. akhir d. pinggir​ Jawaban: wusana uga diarani sing keri dhewe ( akhir) Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: C Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban C benar, dan 0 orang setuju jawaban A salah. Pembahasan dan Penjelasan Jawaban C  menurut saya ini yang … Read more

informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut

informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut 1.Informasi apa yg disampaikan dalam teks wayang? 2. Mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? 3. Ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? 4. Apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? 5. Mengapa teks tersebut digolongkan teks laporan hasil observasi? Wayang kelas 10. Tolong ya mau dikumpulin harini:” … Read more

jer basuki mawa beya tegese

jer basuki mawa beya tegese  Arti jer basuki mawa beya dalam Bahasa Jawa yaiku samubarang gegayuhan mbutuhake wragat. Pembahasan   Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar, ora ngemu surasa pepindhan. Tuladhane : Sluman slumun slamet, tegese senajan kurang ngati-ati, nanging isih diparingi slamet. Nemu cempaka sawakul, tegese Entuk kesenengan utawa keapikan ingkang katah. Jer basuki … Read more

yang bukan termasuk ciri produksi massal adalah

yang bukan termasuk ciri produksi massal adalah a. produksi besar besaran b. bertujuan menguasai pasar c. variasi kecil d. produk bervariasi e. memiliki persediaan produk 2. aktivitas perencanaan produksi berkaitan dengan… produksi a. periode b. jenis c. kegunaan d. sifat e. promosi yang bukan termasuk ciri produksi massal adalah jawaban yang bukan termasuk ciri produksi … Read more

perangan layang sing isine aweh pawarta kabar keslametan diarani

perangan layang sing isine aweh pawarta kabar keslametan diarani Perangan layang sing isine aweh pawarta kabar keslametan di arani pembuka Pembahasan Layang yaiku tulisan kang isine ngenani uneg-uneg ing njero ati kang ditulis ing kertas kanggo dikirim marang wong kang dituju. Struktur layang pribadi: Papan lan titimangsa yaiku perangan kang isine ngenani panggonan lan tanggal nalika layang … Read more

gancaran yaiku

gancaran yaiku Gancaran yaiku wacana kang bebas, ora kaiket tatanan kaya kang ana ing tembang. Gancaran uga disebut prosa. Gancaran diperangake dadi gancaran klasik lan gancaran modern. – Gancaran klasik 1)      Legendha, yaiku dongeng sing isine nyritakake bab kedadeyane sawijining panggonan. Tuladhane: Dumadine Rawa Pening. 2)      Mite utawa mitos, yaiku dongeng … Read more