3 contoh purwakanthi (purwakhanti guru swara,guru sastra,lumaksita)?

3 contoh purwakanthi (purwakhanti guru swara,guru sastra,lumaksita)?

jawaban

Tetembungan sing runtut karo tembung ngarepe iku diarani tembung purwakanthi. Tembung purwakanthi iku miduweni 3 jenis, yaiku Purwakanthi guru swara, Purwakanthi guru sastra, lan Purwakanthi Lumaksita/Guru Basa.

 

Tembung Purwakanthi Guru Swara.

Yaiku purwakanthi ingkang runtut ing swarane. Contone :

  • Ora obah ora mamah.
  • Jujur agawe Makmur.
  • Kepengen mujur tur malah ajur.

 

Tembung Purwakanthi Guru Sastra.

Yaiku purwakanthi ingkang runtut ing sastra  utawa tulisane. Contone :

  • Bobot, bibit, lan bebet iku penting.
  • Garang nanging garing.
  • Sing sapa salah bakale seleh

 

Tembung Purwakanthi Guru Basa.

Purwakanthi kang adhedhasar runtute tembung sing ana ngarep karo tembung sing ana mburine. Contone :

  • Kepingin tuku buku, bukune wis entek.
  • Nemu kembang, kembange wangi, wangine gawe keblinger.
  • Kejaduk tembok, temboke sing warna biru, birune kaya langit.
Baca juga  pawarta yaiku

Semoga jawaban kakak dapat membantu, apabila masih terdapat pertanyaan yang lain, jangan ragu ajukan pertanyaanmu di Brainly ya.

Detail Tambahan

Kelas             : V

Pelajaran       : Bahasa Daerah

Kategori         : Bahasa Jawa

Kata Kunci     : Tembung Purwakanthi, Guru Swara, Guru Sastra, Guru Basa

Kode              : –