sikap lilin merupakan bentuk senam

sikap lilin merupakan bentuk senam

A menggunakan alat

B tanpa alat

C irama

D artistik

jawab

tanpa alat

sikap lilin merupakan salah satu gerakan pada senam lantai. Sikap lilin merupakan gerakan yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu.

Pembahasan

Sikap lilin adalah gerakan mengangkat kedua kaki dan pinggul ke atas dengan tumpuan pada kepala dan tubuh bagian atas. Sikap lilin merupakan salah satu gerakan pada senam lantai tanpa menggunakan alat. Sikap lilin dilakukan di lantai yang beralaskan matras untuk menghindari terjadinya cidera. Berikut adalah cara melakukan gerakan sikap lilin.

  1. Awalan dilakukan dengan tidur terlentang di atas matras dengan kedua kaki lurus dan rapat.
  2. Kedua tangan dirapatkan di samping badan.
  3. Kemudian angkat kedua kaki dan pinggul secara perlahan ke atas. Kedua tangan digunakan untuk mendorong pinggul ke atas.
  4. Kemudian pastikan kedua kaki dan pinggul lurus.
  5. Ketika kaki dan pinggul lurus, jaga keseimbangan dengan meminimalisir gerakan pada kedua kaki.
  6. Pendaratan dilakukan dengan menurunkan kedua kaki secara perlahan.