geguritan yaiku

Geguritan yaiku puisi jawa

 

Pembahasan

Geguritan utawa puisi jawa yaiku salah sawijingin karya sastra kang wujudde tulisan ingkang dikhasilake saka ungkapan diri pembuat geguritan. Geguritan duweni bahasa kang endah lan memperhatike irama penulisan. Geguritan mestine gunaake bahasa jawa.

 

Geguritan dibagi wonten 2, geguritan gragag lawas lan geguritan gragag anyar

 

1. Geguritan gragag lawas yaiku geguritan kang gunaake aturan kuno lan bahasane isih bahasa jawa kuno.

Aturan kunone yaiku

– cacahe gatra paling sithik 4 gatra

 cacage wanda siji

– purwakanti guru swara (a, i, u, e, o)

– diwiwitan “sun gegurit

 

2. Geguritan gragag anyar yaiku geguritan kang gunaake aturan anyar lan bahasa ne gunakake bahasa kang anyar.

Aturane yaiku

– cacahe gatra bebas

– cacahe wanda bebas

– cacahe gatra bebas

 guru lagune bebas

– ora oleh diwiwiti “sun geguritan”

 

Baca juga  basa rinengga uga diarani

 

Keindahan ing geguritan

1. Bahasane

2. Tegese

3. Kalimate

4. Ukara

5. Lagu utawa irama