sing nulis carakan jawa nganggo keris yaiku

sing nulis carakan jawa nganggo keris yaiku

jawaban

AJISAKA

Aji Saka kuwi nyeritakne babagan ksatria sing nduweni kesaktian dhuwur. Aji Saka iso mateni raseksa saka kesaktiane. Salah sijine yoiku Prabu Dewata Cengkar, raja ing Medhang Kamulan sing senengane mangan manungsa. Amarga kuwi, para rakyate male wedi lan ora wani ngelawan. Sanadyan saben dino isuk Prabu ngutus patihe kanggo nggowo siji menungso gawe dadi panganane. Aji Saka sing lagi ngumbara, akhire teko ning wilayah Medhang Kamulan lan gumun kok wong ning kono podo singitan kabeh. Warga pun podo crito ning Aji Saka lan njauk tulung dislametno.

Akhire Aji Saka marani Prabu Dewata Cengkar lan ngandani yen gelem dadi panganane Prabu, asal kudu ngewehi tanah sing ukurane sakikete sirah sing digawe Aji Saka. Prabu langsung nyanggupi kekarepane Aji. Pas iket sirahe dibeber, suwe-suwe ikete soyo jembar nganti tanpa wates. Sang Prabu Dewatacengkar kepeksa mundur lan mundur, nganti tekan ing pinggir segara kidul. Iket wau banjur digesek dening Ajisaka supaya Sang Prabu kacemplung ning segara. Sanalika wujude Prabu dadi baya putih. Ajisaka banjur jumeneng ratu ing Medangkamulan.

Baca juga  cilik atine tegese

Penjelasan:

Aji Saka merupakan seorang ksatria yang suka berkelana dan sellau didampingi abdi setianya. Saat melewati wilayah Medhang Kamulan, dia melihat kekejaman rajanya yaitu Prabu Dewata Cengkar. Sang Prabu suka memakan daging rakyatnya sendiri, Akhirnya Aji Saka membunuh Prabu dan menjadi raja di Medhang Kamulan.