jieun kalimah ragam bahasa hormat tina kecap meser

jieun kalimah ragam bahasa hormat tina kecap meser

jieun kalimah parentah anu ngagunakeun ragam basa hormat (basa lemes) tina kecap 1.punten 2.kahoyong teh 3.mangga 4.cobi 5.teu kenging 6.runtah 7.leuweung 8.listrik 9.cai 10.narkoba

jawaban

1. punten pang candakeun sapu
2. ari aya kahoyong teh bebeja heula
3. mangga di pilih nyalira
4. cobi di angge heula acukna
5. ari naek motor teu kenging ngebut lalaunan bae sing geubis
6. ari miceun runtah teh kudu ka tempat sampah
7. pang ngalakeun cau ka leuweung
8. pang pareumankeun listrik sing ka bentar guludug
9. pang bersikeun baju pake cai
10. pang meulikeun narkoba :v

atau

1.punteun de pangnyanakeun dompet bpk dina kasur!
2.kahoyong teh bpk mah dede ayeuna sakola ke uihna pang meserkeun rokok!
3.mangga jang cobian geura enak eumameunna!
4.cobian sok jang eumameunna!
5.teu kenging kitu jang bahasa teh awon!
6.runtah mah kadenya kedah dibuang kana tempatna!
7.leuweung itu mah leuweung buas jang nging kaditu bilih cilaka!
8.listrik teh tos seep pak pulsana.kedah meser deui!
9.cai itu mah t kenging di leueut nya jang pait!
10.narkoba teh matak awon kana awak jang nging hoyong nya!