terjemahkan halo ke bahasa italia

terjemahkan halo ke bahasa italia

jawaban

Halo dalam bahasa Italia adalah Ciao, sebagai tambahan materi saya juga akan membahas Proto”.

 

Pembahasan

Pada materi yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai “Ciao” yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebagai ‘halo’, selain itu, Anda pun dapat membaca materi tersebut pada link yang tercantum dibawah ini.

Ciao vs Proto

“Ciao” merupakan bentuk cara yang informal untuk mengucapkan halo dalam bahasa Italia, namun “Proto” adalah cara lain untuk mengucapkan halo namun, penggunaan kata “Proto” diucapkan khusu untuk berbicara di telepon saja dan tidak boleh diucapkan secara langsung. “Proto” dalam bahasa Indonesia artinya adalah “halo”, namun secara harfiah artinya adalah “siap”.

Detail Jawaban

Mapel : Bahasa Italia

Kelas : 10

Bab : Saluti

Kata kunci : Bahasa Italia Halo

Baca juga  Dina biantara perlu diharapkan Tatakrama Basa Sunda. Upama nyarita di hareupeun anu saluhureun seperti di hareupeun Ibu / Bapak Guru perlu ngagunakeun?

Kode mapel : 18

Kode Kategori : 10.18