Syarat sah puasa adalah hal-hal yang membuat seseorang sah puasanya. Salah satu syarat sah puasa adalah beragama Islam. Orang yang beragama non Islam, tidak sah puasanya dihadapan Allah. Syarat sah puasa yang lain adalah …..

Syarat sah puasa adalah hal-hal yang membuat seseorang sah puasanya. Salah satu syarat sah puasa adalah beragama Islam. Orang yang beragama non Islam, tidak sah puasanya dihadapan Allah. Syarat sah puasa yang lain adalah …..
A. berniat puasa
B. menahan diri dari lapar, haus, dan hawa nafsu
C. suci dari haid atau nifas
D. kuat berpuasa

Jawaban: C

Dilansir dari Ensiklopedia,  Syarat sah puasa adalah hal-hal yang membuat seseorang sah puasanya. Salah satu syarat sah puasa adalah beragama Islam. Orang yang beragama non Islam, tidak sah puasanya dihadapan Allah. Syarat sah puasa yang lain adalah …..C. suci dari haid atau nifas

Syarat wajib puasa :

1) Muslim atau Muslimah

2) Baligh

3) Berakal (tidak gila)

4) Mampu dan kuat menjalankannya

5) Mengetahui masuknya bulan Ramadhan

 

Syarat Sah puasa :

1) Muslim atau Muslimah

2) Suci dari Haid dan Nifas

3) Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa

4) Mampu membedakan mana yang hak dan mana yang bathil

5) Niat puasa ramadhan.

 

Pembahasan

Puasa adalah salah satu dari Rukun Islam, yaitu Rukun Islam yang ke-empat.

Baca juga  Membaca al-Qur’ān secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih merupakan pengertian dari .....

Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.