Syarat sah puasa adalah hal-hal yang membuat seseorang sah puasanya. Salah satu syarat sah puasa adalah beragama Islam. Orang yang beragama non Islam, tidak sah puasanya dihadapan Allah. Syarat sah puasa yang lain adalah

Syarat sah puasa adalah hal-hal yang membuat seseorang sah puasanya. Salah satu syarat sah puasa adalah beragama Islam. Orang yang beragama non Islam, tidak sah puasanya dihadapan Allah. Syarat sah puasa yang lain adalah …..

A. berniat puasa
B. menahan diri dari lapar, haus, dan hawa nafsu
C. suci dari haid atau nifas
D. kuat berpuasa

Jawaban: C

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Syarat sah puasa adalah hal-hal yang membuat seseorang sah puasanya. Salah satu syarat sah puasa adalah beragama Islam. Orang yang beragama non Islam, tidak sah puasanya dihadapan Allah. Syarat sah puasa yang lain adalah ….. C. suci dari haid atau nifas

Baca juga  Perhatikan pernyataan berikut ini... 1.Akan dipercaya orang lain, 2.Mendapatkan banyak teman, 3.Mendapatkan banyak harta, 4Akan selalu bersama Allah swt. Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah: