ra dibaca tarqiq apabila

ra dibaca tarqiq apabila

Terdapat beberapa sebab huruf ra di baca secara tarqiq, diantaranya adalah

  • Apabila huruf ra berharkat kasrah
  • Apabila huruf ra berharkat kasratain
  • Apabila huruf ra berharkat  sukun atau ra mati sedangkan  huruf sebelum ra berharkat kasrah

Pemabahasan

Hukum bacaan ra secara umu terbagi menjadi dua yaitu

  1. Ra dibaca tebal yang juga disebut dengan ra tafkhim
  2. Ra dibaca tipis yang juga disebut dengan ra tarqiq

**************

Terdapat juga kondisi dimana huruf ra dapat dibaca secara tafkhim dan dapat juga di baca secara tarqiq yang disebut dengan ra jawazul wajhain

Baca juga  kemuliaan disisi allah swt dilihat dari ? Berikut Jawaban dan Penjelasannya