taharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup

taharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup

a.sederhana
b.damai
c.bersih
d.tenang
2.Menyapu muka dan kedua tangan sampai siku dengan tanah suci sebagai pengganti wudu atau mandi adalah…
a.taharah
b.mandi wajib
c.istinja
d.tayamum
3.Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan…
a.hadas kecil
b.hadas besar
c.hadas kecil dan hadas
besar
d.najis
4.Orang yang melakukan tayamum adalah orang yang…
a.sedang dalam berpergian
b.sedang sakit sehingga
tidak boleh kena air
c.sedang sibuk kerja dan
Tak sempat mencari air
d.sedang di atas
kendaraan
5.Berikut ini yang termasuk
Rukun tayamum adalah,,,
a.niat
b.membasuh kaki
c.mengusap kepala
d.membasuh telinga
6.Salah satu yang
Membatalkan tayamum
Adalah…
a.makan dan minum
sebelum sholat
b.berselisih paham dengan
Teman
c.semua yang
Membatalkan wudu
d.melihat maksiat sebelum
Sholat
7.Apabila berhalangan
Untuk menggunakan air,
Mandi untuk
Menghilangkan hadas
Besar diganti dengan…
a.mandi biasa
b.tayamum
c.ber-wudu
d.mandi keramas
8.Penyebab seseorang
Melakukan mandi besar
Adalah…
a.buang angin
b.buang air kecil
c.menyentuh alat kelamin
d.mengeluarkan air mani
9.Berikut ini hal hal yang
Dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid kecuali..
a.berpuasa
b.mendengarkan ceramah
c.zikir dan beristigfar
d.mendengar adzan
10.Apabila tidak terdapat air, maka bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar cukup dengan tayamum,yaitu,,,
a.mengusap muka dan
Telinga dengan debu
b.membasuh muka dan
Tangan dengan air
c.mengusap muka dan
Kaki dengan debu
d.mengusap muka dan
Tangan dengan debu

jawaban

Baca juga  Kalimat dalam QS al-Hujurat/49:12 yang mempunyai arti janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain adalah?

1. Taharah mengajarkan kepada kita agar selalu hidup… (C) Bersih.

  • Alasan : Sebab, tharah bermakna menghilangkan hadas, najis, dan kotoran (dari tubuh, yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya) menggunakan air atau tanah yang bersih.

2. Menyapu muka dan kedua tangan sampai siku dengan tanah suci sebagai pengganti wudu atau mandi adalah… (D) Tayamum.

  • Alasan : Istinja bermakna bersuci setelah melakukan hal yang menyebabkan kita tidak suci seperti BAK dan BAB dengan menggunakan air, tisu, batu, atau daun. Sedangkan Tayamum merupakan bentuk menyucikan diri untuk berwudhu menggunakan tanah ketika tidak ada air.

3. Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan… (C) Hadas Kecil dan Hadas Besar.

  • Alasan : Tayamum dapat menghilangkan hadas kecil dan  hadas besar apabila kondisi tidak memungkinkan untuk mendapatkan air.

4. Orang yang melakukan tayamum adalah orang yang… (B) Sedang sakit sehingga tidak boleh kena air.

5. Berikut ini yang termasuk Rukun tayamum adalah… (A) Niat.

6. Salah satu yang  Membatalkan tayamum adalah… (C) Semua yang membatalkan wudhu.

7. Apabila berhalangan untuk menggunakan air, mandi untuk menghilangkan hadas besar diganti dengan… (B) Tayamum

8. Penyebab seseorang melakukan mandi besar adalah… (D) Mengeluarkan air mani.

9. Dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid kecuali… (A) Berpuasa.

10. Apabila tidak terdapat air, maka bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar cukup dengan tayamum, yaitu… (D) Mengusap muka dan tengan dengan debu.