Kunci determinasi dari Tumbuhan lumut adalah?

Kunci determinasi dari Tumbuhan lumut adalah?

  1. 1a – 2a
  2. 1a – 2b
  3. 1b – 3a
  4. 1b – 3b

Jawaban: B. 1a – 2b

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kunci determinasi dari tumbuhan lumut adalah 1a – 2b.

Baca juga  hasil atau keluaran penginderaan jauh adalah