wulan mengalikan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450

wulan mengalikan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450

jawaban

Misalkan bilangan yang dimaksud adalah x.

Wulan mengalikan sesuatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450
→ 100x = 450 → x = 450/100 = 4,5

Jika bilangan yang sama dibagi 100 oleh Okta, maka bilanganyang dihasilkan adalah x / 100 = 4,5 / 100 = 45/1000 = 0,045.

Baca juga  persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar adalah