Tembang dolanan lumrahe ditembangake dening bocah-bocah cilik, utamane ing padesan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancane lan bisa dibarengi wiramaning gendhing. Lumantar tembang dolanan, bocah-bocah ditepungake bab sato kewan, sato iwen, thethukulan, tanduran, bebrayan, lingkungan alam, lan sapanunggalane. Ing ngisor iki kang kagolong tembang dolanan yaiku?

Tembang dolanan lumrahe ditembangake dening bocah-bocah cilik, utamane ing padesan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancane lan bisa dibarengi wiramaning gendhing. Lumantar tembang dolanan, bocah-bocah ditepungake bab sato kewan, sato iwen, thethukulan, tanduran, bebrayan, lingkungan alam, lan sapanunggalane. Ing ngisor iki kang kagolong tembang dolanan yaiku?

  1. Kartonyono medhot janji
  2. Yen ing tawang ana lintang
  3. Sluku-sluku bathok
  4. Mendung tanpa udan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. Sluku-sluku bathok.

Dilansir dari Ensiklopedia, tembang dolanan lumrahe ditembangake dening bocah-bocah cilik, utamane ing padesan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancane lan bisa dibarengi wiramaning gendhing. lumantar tembang dolanan, bocah-bocah ditepungake bab sato kewan, sato iwen, thethukulan, tanduran, bebrayan, lingkungan alam, lan sapanunggalane. ing ngisor iki kang kagolong tembang dolanan yaiku Sluku-sluku bathok.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Kartonyono medhot janji adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Yen ing tawang ana lintang adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Baca juga  Tembang macapat uga diarani tembang?

Menurut saya jawaban C. Sluku-sluku bathok adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban D. Mendung tanpa udan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Sluku-sluku bathok.