śalat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum śalat isya dinamakan

salat sunah rwatib yang dilaksanakan sebelum salat isya dinamakan…

A. qabliyah magrib
B. qabliyah isya
C. ba’diyah isya
D. ba’diyah subuh

jawaban

1. salat sunah rawatib yang dilaksanakan sebelum salat isya dinamakan…

B. qabliyah isya

Baca juga  Nabi Muhammad Saw. diperintah oleh Allah Swt. untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Yang menyebabkan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya hijrah adalah….