śalat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum śalat isya dinamakan

salat sunah rwatib yang dilaksanakan sebelum salat isya dinamakan…

A. qabliyah magrib
B. qabliyah isya
C. ba’diyah isya
D. ba’diyah subuh

jawaban

1. salat sunah rawatib yang dilaksanakan sebelum salat isya dinamakan…

B. qabliyah isya

Baca juga  Perhatikan hal-hal berikut : 1. Islam 3. Baligh 2. Laki-laki 4. Khutbah Syarat wajib untuk melaksanakan shalat Jumat adalah ….