pancen panata acara teh diantarana

pancen panata acara teh diantarana

jawaban

Pancen panata acara teh loba, lain ngan mawakeun hiji acara hungkul, tapi ngagawekeun sagala hal anu aya patula patalina jeung hiji acara.

Pembahasan

Pancen panata acara loba pisan, ti mimiti nyieun susuna acaranalingakeun sasadiaan acara siga sound sistim, mariksa saha wae anu ngahadiran acara, anu nitenan jeung ngatur waktu acara, tuluy nalingakeun prungna acara, ngatur kalancaran acara, jeung teu poho ngatur anu ngahadiran acara.

Kusabab pancenna loba siga kitu nya atuh panata acara ngabogaan tanggungjawab anu teu bisa disapirakeun, kudu dicepeng ku jelema anu bisa ngatur-ngatur jelema jeung mastikeun sagala sasadiaan sina beres. DIna kaayaan ieu panata acara kudu bisa sagala nyaho, hartina sanajan teu nyaho nepi ka bubuk-bubukna sehenteuna nyaho kana pungsi kabeh unsur acara.