naon sababna disebut jajampanaan

naon sababna disebut jajampanaan

jawab

lantaran eta kaulinan teh sok dipaenkeun ku barudak leutik

maksudnya

Jajampanan adalah permainan yang pada pelaksanaannya meniru yang sedang menggotng orang/ barang dengan jampana (alat yang dibuat dari kayu atau bambu untuk menggotong orang sakit, jenazah, pengantin sunat) pada zaman dahulu sebelum banyak kendaraan seperti sekarang.
Jajampanan adalah suatu perlombaan lari sambil menggotong salah satu pemain layaknya orang yang sedang menggotong jampana (alat yang dibuat dari kayu atau bambu berfungsi untuk mengangkut orang sakit, jenazah atau pengantin sunat).
Baca juga  Dina biantara perlu diharapkan Tatakrama Basa Sunda. Upama nyarita di hareupeun anu saluhureun seperti di hareupeun Ibu / Bapak Guru perlu ngagunakeun?