Kaum Bani Israel tidak mau menerima dakwah Nabi Ilyas, a.s., sehingga Allah menghukumnya dengan …..

Kaum Bani Israel tidak mau menerima dakwah Nabi Ilyas, a.s., sehingga Allah menghukumnya dengan …..

A. gempa bumi
B. banjir bandang
C. kesengsaraan
D. kekeringan selama tiga tahun

Jawaban: D

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Kaum Bani Israel tidak mau menerima dakwah Nabi Ilyas, a.s., sehingga Allah menghukumnya dengan ….. D. kekeringan selama tiga tahun

Bani israil ialah sebutan umat yang allah istimewahkan. Bani Israel juga dikenal sebagai sebuah umat yang telah Allah selamatkan untuk menyeberangi Laut Merah sewaktu meninggalkan Mesir. Sebuah surah di Al Qur’an; yakni surah Al Isra’, memiliki nama lain surah Bani Israil.

Baca juga  Allah menetapkan makhluknya berjenis laki laki dan perempuan merupakan contoh adanya .....