iyo di handap wangun aksara sunda anu mirip iwal

Ieu dihandap wangun Aksara Sunda anu mirip , iwal?

  1. /ta/jeung/ya/
  2. /ba/jeung/nya
  3. /ka/jeung/sa
  4. wa /jeung/ha
  5. pa/jeung /fa

Jawaban yang benar adalah: A. /ta/jeung/ya/.

Dilansir dari Ensiklopedia, ieu dihandap wangun aksara sunda anu mirip , iwal /ta/jeung/ya/.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. /ta/jeung/ya/ adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. /ba/jeung/nya adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. /ka/jeung/sa adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. wa /jeung/ha adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. pa/jeung /fa adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. /ta/jeung/ya/.

Baca juga  Naon hartina paribasa cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok?

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.