contoh layang kitir

contoh layang kitir

jawaban

Ingkang kula urmati rama
Ing malang
Rama kula wangsul menyang malang esok
,21 mei 2001 kulo nitih bis akas asri.

Jakatra, 10 mei 2001,
Rayi,

Andy Kurniawan

Wiyose bu, yen ibu pepingin kulo wangsul. Kulo mboten saget wangsul,amarga kulo isih skripsi ing kampus, saget wangsul,yen sampun rampung skripsi.
Samarinda,1 juli 2000
Putranipun ibu,

Siti Lestari

Kancaku Achmad
Ing Sleman,yogyakarta

Achmad aku ora biso menyang omahmu. Aku ora ono biaya.
Mung yen ono rejeki, aku mrono.
Bandung ,1 januari 1999
Kancamu ,

Ardian
Ingkang kula urmati Mas Vidi
Ing surakarta

Mas kulo nyuwun dikirimi kitab lan hadist,ing malang mboten wonten. Kulo nyuwun sanget nggih.
Malang, 2 agustus 2002
Adhine sampeyan,

Baca juga  mangka kanthining tumuwuh