contoh layang dhawuh

contoh layang dhawuh

jawaban

Contoh layang dhawuh :

Para siswa kang tansah daktresnani, Sesambetan kaliyan pengetan dinten Kamardhikan kaping 69 Republik Indonesia, OSIS SMA Negeri 2 Surabaya badhe dherek-dherek ngrameaken. Awit saking punika, OSIS ngawontenaken kagiyatan Lomba Maca lan Nulis Geguritan ingkang badhe kalaksanaaken benjing:
Dinten : Jemuah – Setu
Surya : 15-16 Agustus 2014
Tabuh : 08.00 dumugi paripurna
Papan : Gelora 10 Nopember Tambaksari Surabaya
Pramila, para siswa ingkang badhe dherek lomba supados daftar ing sekretariat OSIS kaliyan Sdr. Bagus Pramono utawi Sdri. Indah Pratiwi wara-wara punika, sageda dipun leksanakaken kanthi saestu. Matur nuwun.
Surabaya, 8 Agustus 2014
Ketua OSIS,

Tanda Tangan

M. Asyrofi Pramono

Contoh layang ganep :

Assalamualaikum Wr.Wb

Kados pundi kabaripun simbah? kula sehat-sehat kimawon,lan mugi-mugi kabaripun simbah uga tansah sehat-sehat kimawon. Kanthi serat punika kula ngaturi punapa preinan sekolah kula badhe tindak dhateng griya simbah. Sampun dangu kula mboten tindhak dhateng griya simbah.

Baca juga  nendra tegese

Preinan sekolah niki kula rencananipun badhe tindhak dhateng griya simbah kaliyan kaluwarga. Kula sakaluwarga kangen marang simbah. Sampun dangu mboten pethuk simbah. Kula ugi ngendika yen kula mikantukaken peringkat 1 wonten sekolah. Menawi kula sampun ngantos dhateng mrika,Simbah muruki kula wonten stasiun nggih,amargi kula kaliyan kaluwarga kula mboten ngertos radinan wonten Yogyakarta

Cekap semanten atur kula,nyuwun pangapunten bilih wonten kalepatan angger kula matur,Nuwun.

Ingkang Kula,

Putumu