cilik atine tegese

cilik atine tegese

jawaban

JAWABAN : Cilik Ati tegese = Gampang KUWATIR marang wong liya (KHAWATIR), Wedhian (penakut), kucur.

 

PENJELASAN : Cilik Ati iku watak uwong kang gampang kuwatir marang wong liya. Utawa, Cilik Ati padha karo rasa pengecut, ora semangat, kurang wani, lan ora percaya dhiri. Biasane watake wong sing Cilik Ati kaya ngono. Kuciwo, wong iku dadi aja wani, lan pengecut, lan gampang kuwatir.

 

MAAF KALAU SALAH.

SAYA SUDAH BERUSAHA MENJAWAB SOAL TERSEBUT SEMAMPU DAN SEBISA SAYA.

 

SERTA, SAYA JUGA BERTERIMA KASIH.

 

NB : Jika ada kesalahan dalam jawaban saya, Silahkan bertanya dan hubungi lagi saya. Saya akan kembali mengoreksi jawaban serta soal nya dengan lebih baik lagi.

Baca juga  Tembang dolanan lumrahe ditembangake dening bocah-bocah cilik, utamane ing padesan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancane lan bisa dibarengi wiramaning gendhing. Lumantar tembang dolanan, bocah-bocah ditepungake bab sato kewan, sato iwen, thethukulan, tanduran, bebrayan, lingkungan alam, lan sapanunggalane. Ing ngisor iki kang kagolong tembang dolanan yaiku?