apa wae ancase nulis iklan

apa wae ancase nulis iklan

jawaban

Ancase nulis iklan :

  • nggunaake alat arupa media massa.
  • kudu jelas apa sing bakal diinormasikake.
  • Nduweni sifat menehi informasi marang khalayak.
  • Nduweni tujuan kanggo ngentokno audiens seakeh akehe.
Baca juga  Tembang dolanan lumrahe ditembangake dening bocah-bocah cilik, utamane ing padesan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancane lan bisa dibarengi wiramaning gendhing. Lumantar tembang dolanan, bocah-bocah ditepungake bab sato kewan, sato iwen, thethukulan, tanduran, bebrayan, lingkungan alam, lan sapanunggalane. Ing ngisor iki kang kagolong tembang dolanan yaiku?