1. Anak sapi jenenge … 2. Anak wedhus jenenge …. 3. Anak kebo jenenge …. 4. Anak jaran jenenge …. 5. Anak gajah jenenge …. 6. Anak macanjenenge …. 7. Anak celeng jenenge …. 8. Anak menjangan jenenge …. 9. Anak kethek jenenge …. 10. Anak kucing jenenge ….​

1. Anak sapi jenenge …

2. Anak wedhus jenenge ….
3. Anak kebo jenenge ….
4. Anak jaran jenenge ….
5. Anak gajah jenenge ….
6. Anak macanjenenge ….
7. Anak celeng jenenge ….
8. Anak menjangan jenenge ….
9. Anak kethek jenenge ….
10. Anak kucing jenenge ….​

jawaban

Jawaban:

  1. Anak sapi jenenge Pedhet
  2. Anak wedhus jenenge Cemple
  3. Anak kebo jenenge Gudel
  4. Anak Jaran jenenge Belo
  5. Anak gajah jenenge Bledug
  6. Anak macan jenenge Gogor
  7. Anak celeng jenenge Genjik
  8. Anak menjangan jenenge Kompreng
  9. Anak kethek jenenge Munyuk
  10. Anak kucing jenenge Cemeng
Baca juga  mitra tegese